Jacht, beheer en schadebestrijding

Jagers zijn het hele jaar actief in hun jachtvelden. Zij voorkomen en bestrijden schade door dieren aan landbouwgewassen, beheren populaties en bejagen een aantal wildsoorten met benutting als oogpunt. De WBE organiseert tellingen en faciliteert haar leden bij beheer en schadebestrijding, bijvoorbeeld door ontheffingen vanuit de provinciale Faunabeheereenheid door te geven aan haar leden. Jagers zijn wettelijk verplicht om een administratie bij te houden van het aantal dieren dat zij hebben geschoten. De tellingen van de WBE’s vormen een belangrijke bron van informatie voor het provinciale Faunabeheerplan.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.